THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI ĐẠI HỌC ARIZONA, HOA KỲ

Đăng vào 26/07/2019 00:00

Ngày 20/12/2017, Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Arizona, Hoa Kỳ đã ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình đồng cấp bằng cử nhân Luật. Theo đó, sinh viên khi tham gia chương trình liên kết đào tạo sẽ được học tập, nghiên cứu và tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến của các cơ sở đào tạo về pháp luật lớn và uy tín của cả Việt Nam và Hoa Kỳ. Sinh viên sau khi ra trường sẽ được cấp hai bằng đại học bao gồm: Bằng cử nhân Luật do Trường Đại học Luật Hà Nội cấp và Bằng cử nhân Luật (BA in law) do Đại học Arizona, Hoa Kỳ cấp.

Ngày 07 tháng 5 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1223/QĐ-BGDĐT về việc Phê duyệt chương trình liên kết đào tạo đại học ngành Luật giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học ARIZONA, Hoa Kỳ. Nhằm đảm bảo quy chế công khai thông tin theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018, Trường Đại học Luật Hà Nội công bố một số văn bản pháp lý, thông tin liên quan đến chương trình

1. Quyết định phê duyệt Chương trình liên kết đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp:

https://drive.google.com/file/d/1Q0HPhR9Rw10r7YTO8_j-xobGd6Hxgjmz/view?usp=sharing

2. Giấy phép đào tạo cử nhân chuyên ngành luật của Đại học Arizona, Hoa Kỳ:

https://drive.google.com/file/d/1iCo79E0NIVNWf9gxAp5pteS4g7WdpOn_/view?usp=sharing

3. Mẫu bằng cử nhân Luật (BA in law) do Đại học Arizona cấp cho sinh viên tham gia chương trình:

https://drive.google.com/file/d/13E0pBa_v_W2OxCQsSJHRHR3F5ukRB3_-/view?usp=sharing

4. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của UA:

https://drive.google.com/file/d/1Xmk11CQVZ6L0nTfKnPLgojNdMNHspYFu/view?usp=sharing

Chi tiết liên hệ văn phòng Chương trình liên kết đào tạo: Phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội A.606 Tel: 3.7734653

Hoặc Cô Vũ Thị Việt Anh (Phòng Hợp tác quốc tế) Tel: 0915110305