Đối tác dự án

Đăng vào 17/02/2023 11:18

Dự án CCP-LAW  là sự hợp tác giữa 3 nước châu Âu (Hi Lạp, Tây Ban Nha, Anh) và 3 nước châu Á (Việt Nam, Malaysia, Ấn Độ), cụ thể như sau: