TIN HOẠT ĐỘNG

Tăng cường hợp tác với các Trường Đại học Luật tại Ốt-xtrây-li-a
Tăng cường hợp tác với các Trường Đại học Luật tại Ốt-xtrây-li-a
 
Tăng cường hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và các đối tác Đức tại Việt Nam
Tăng cường hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và các đối tác Đức tại Việt Nam
 
Phổ biến quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội
Phổ biến quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Tiếp tục tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo Luật của Trung Quốc
Tiếp tục tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo Luật của Trung Quốc
 
Gặp mặt lưu học sinh dịp Tết cổ truyền CHDCND Lào và Vương Quốc Campuchia
Gặp mặt lưu học sinh dịp Tết cổ truyền CHDCND Lào và Vương Quốc Campuchia
 
KHÓA HỌC MÙA XUÂN ĐỨC – VIỆT CHO SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI VÀ CÁC ĐỐI TÁC CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC
KHÓA HỌC MÙA XUÂN ĐỨC – VIỆT CHO SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI VÀ CÁC ĐỐI TÁC CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp đón Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Phayvy SIBOULYPHA
Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp đón Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Phayvy SIBOULYPHA
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề cho sinh viên về chủ đề “Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên nền tảng trực tuyến”
Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề cho sinh viên về chủ đề “Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên nền tảng trực tuyến”
 
Hội thảo tham vấn dự thảo tập bài giảng môn học Giới, Bình đẳng giới và pháp luật
Hội thảo tham vấn dự thảo tập bài giảng môn học Giới, Bình đẳng giới và pháp luật
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tham gia hoạt động xây dựng chương trình đào tạo về chính sách và pháp luật chống biến đổi khí hậu tại Đại học Marwadi, Ấn Độ
Trường Đại học Luật Hà Nội tham gia hoạt động xây dựng chương trình đào tạo về chính sách và pháp luật chống biến đổi khí hậu tại Đại học Marwadi, Ấn Độ
 
Buổi tiếp và làm việc với Giáo sư Andrew Mitchell - Phó Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học Trường luật, Đại học Monash, Ốt-xtrây-li-a
Buổi tiếp và làm việc với Giáo sư Andrew Mitchell - Phó Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học Trường luật, Đại học Monash, Ốt-xtrây-li-a
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tăng cường, mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác Đài Loan
Trường Đại học Luật Hà Nội tăng cường, mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác Đài Loan
 
Khoá học ngắn hạn cho sinh viên Trường Luật Đại học Chicago, Hoa Kỳ
Khoá học ngắn hạn cho sinh viên Trường Luật Đại học Chicago, Hoa Kỳ
 
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á trong đấu tranh phòng, chống tội phạm
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á trong đấu tranh phòng, chống tội phạm
 
Trường Đại học Luật Hà Nội làm việc với đoàn công tác Đại học Đông Phần Lan, Đại học Hensinki và Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam
Trường Đại học Luật Hà Nội làm việc với đoàn công tác Đại học Đông Phần Lan, Đại học Hensinki và Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam
 
Cơ hội hợp tác của Trường Đại học Luật Hà Nội với Đại học Columbia - đại học thuộc nhóm Ivy League hàng đầu của Hoa Kỳ
Cơ hội hợp tác của Trường Đại học Luật Hà Nội với Đại học Columbia - đại học thuộc nhóm Ivy League hàng đầu của Hoa Kỳ
 
Tăng cường quan hệ đối tác và đẩy mạnh chương trình liên kết đào tạo song bằng cử nhân luật giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Arizona, Hoa Kỳ
Tăng cường quan hệ đối tác và đẩy mạnh chương trình liên kết đào tạo song bằng cử nhân luật giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Arizona, Hoa Kỳ
 
Trường Đại học Luật Hà Nội mở rộng các hình thức hợp tác với Trường Luật, Đại học Washington, Hoa Kỳ
Trường Đại học Luật Hà Nội mở rộng các hình thức hợp tác với Trường Luật, Đại học Washington, Hoa Kỳ
 
Trường Đại học Luật Hà Nội mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo tại Malaysia
Trường Đại học Luật Hà Nội mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo tại Malaysia
 
Trường Đại học Luật Hà Nội đã có chuyến thăm và làm việc tại Khoa Luật – Trường Đại học Lund Thụy Điển
Trường Đại học Luật Hà Nội đã có chuyến thăm và làm việc tại Khoa Luật – Trường Đại học Lund Thụy Điển