DỰ ÁN, HỌC BỔNG

Chương trình trao đổi sinh viên do Thụy Điển hỗ trợ
Chương trình trao đổi sinh viên do Thụy Điển hỗ trợ
 
Học bổng của Chính phủ I ran
Học bổng của Chính phủ I ran
 
Học bổng Chính phủ Úc:
Học bổng Chính phủ Úc
 
Học bổng UNILEAD 2023 dành cho các nhà quản lý trẻ của các trường đại học
học bổng UNILEAD 2023 dành cho các nhà quản lý trẻ của các trường đại học
 
CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TẠI NHẬT BẢN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI - HỌC BỔNG AICHI MONODUKURI
CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TẠI NHẬT BẢN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI - HỌC BỔNG AICHI MONODUKURI
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA HỌC KỲ TRAO ĐỔI TẠI ĐẠI HỌC TỔNG HỢP QUỐC GIA SINGAPORE
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA HỌC KỲ TRAO ĐỔI TẠI ĐẠI HỌC TỔNG HỢP QUỐC GIA SINGAPORE
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA KHÓA HỌC MÙA HÈ “QUYỀN TRẺ EM TRONG HỆ THỐNG TƯ PHÁP HÌNH SỰ” THÁNG 9 NĂM 2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA KHÓA HỌC MÙA HÈ “QUYỀN TRẺ EM TRONG HỆ THỐNG TƯ PHÁP HÌNH SỰ” THÁNG 9 NĂM 2022
 
Thông báo tuyển thạc sĩ Luật so sánh tại Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản
Thông báo tuyển thạc sĩ Luật so sánh tại Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA HỌC KỲ TRAO ĐỔI TẠI ĐẠI HỌC TỔNG HỢP QUỐC GIA SINGAPORE
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA HỌC KỲ TRAO ĐỔI TẠI ĐẠI HỌC TỔNG HỢP QUỐC GIA SINGAPORE
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ PHỎNG VẤN HỌC BỔNG THẠC SĨ TRƯỜNG LUẬT WASHINGTON, ĐẠI HỌC AMERICAN
VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ PHỎNG VẤN HỌC BỔNG THẠC SĨ TRƯỜNG LUẬT WASHINGTON, ĐẠI HỌC AMERICAN
 
BUỔI GIỚI THIỆU THÔNG TIN METI JAPAN JOB FAIR 2019
BUỔI GIỚI THIỆU THÔNG TIN METI JAPAN JOB FAIR 2019
 
THÔNG BÁO tuyển sinh viên tham gia Khóa học mùa hè với sinh viên Trường Luật, Đại học Keio, Nhật Bản
THÔNG BÁO tuyển sinh viên tham gia Khóa học mùa hè với sinh viên Trường Luật, Đại học Keio, Nhật Bản
 
Mời tham dự Hội thảo chuyên đề của Times Higher Education (THE)
Mời tham dự Hội thảo chuyên đề của Times Higher Education (THE)
 
CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP VÀ TRẢI NGHIỆM TẠI NHẬT BẢN - JAPAN INTERNSHIP PROGRAM 2019
CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP VÀ TRẢI NGHIỆM TẠI NHẬT BẢN - JAPAN INTERNSHIP PROGRAM 2019
 
ASLI Visiting Fellows Programme is now open for applications
ASLI Visiting Fellows Programme is now open for applications
 
Seeking Applications - ASEAN Law Academy 2019, 15-23 August 2019, Singapore
Seeking Applications - ASEAN Law Academy 2019, 15-23 August 2019, Singapore
 
CALL FOR APPLICATIONS TRIALS Workshops Training Initiative for Asian Law and Society Scholars
CALL FOR APPLICATIONS TRIALS Workshops Training Initiative for Asian Law and Society Scholars
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN HỌC GIẢ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP VICTORIA, CANADA (Lần 2)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN HỌC GIẢ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP VICTORIA, CANADA (Lần 2)
 
CUỘC THI PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH LUẬT PHÁP QUỐC TẾ 2019
CUỘC THI PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH LUẬT PHÁP QUỐC TẾ 2019