Dự án CCP_LAW

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU TẠI ẤN ĐỘ
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU TẠI ẤN ĐỘ
 
Giá trị gia tăng của Dự án có sự can thiệp của châu Âu
Giá trị gia tăng của Dự án có sự can thiệp của châu Âu
 
Tác động
Tác động
 
Các nhóm mục tiêu
Các nhóm mục tiêu
 
Đầu ra
Đầu ra
 
Đối tác dự án
Đối tác dự án
 
Phạm vi và mục tiêu
Phạm vi và mục tiêu
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tham gia hoạt động xây dựng chương trình đào tạo về chính sách và pháp luật chống biến đổi khí hậu tại Đại học Marwadi, Ấn Độ
Trường Đại học Luật Hà Nội tham gia hoạt động xây dựng chương trình đào tạo về chính sách và pháp luật chống biến đổi khí hậu tại Đại học Marwadi, Ấn Độ
 
Poster của Dự án
Poster của Dự án
 
Banner của Dự án
Banner của Dự án
 
Tờ rơi của Dự án
Tờ rơi của Dự án
 
Logo của Dự án
Logo của Dự án
 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TẠI ĐẠI HỌC GIRONA, TÂY BAN NHA
HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TẠI ĐẠI HỌC GIRONA, TÂY BAN NHA