KHOÁ ĐÀO TẠO: “PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC TIẾP NHẬN ĐẦU TƯ (ISDS)”

Đăng vào 10/11/2016 15:40

Trong 4 ngày, từ 10 – 13/10/2016, Khóa đào tạo: “Pháp luật đầu tư quốc tế và cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư (ISDS)” đã được tổ chức tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoá đào tạo này tập trung cụ thể vào Chương đầu tư trong EVFTA (trong đó có quy định về cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư). Đây là khoá học dành cho các luật sư có trình độ, giảng viên đại học, thẩm phán, người đại diện pháp lý, trọng tài viên tiềm năng và các cán bộ chính phủ phụ trách về đầu tư quốc tế.

Tham gia giảng dạy tại Khoá học là Giáo sư Julien Chaisse, Đại học Hồng Kông, chuyên gia Dự án EU-MUTRAP và bà Đinh Ánh Tuyết, Luật sư, Công ty luật IDVN, chuyên gia Dự án EU-MUTRAP.

Trong 4 ngày diễn ra Khoá học, nhiều nội dung quan trọng của pháp luật đầu tư quốc tế và cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư đã được các diễn giả trình bày, phân tích cụ thể, thu hút sự quan tâm đặc biệt của những người tham gia Khoá học, như: Các nghĩa vụ của Nhà nước đối với nhà đầu tư; Giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước – Nhà đầu tư (ISDS); Các hiệp định đầu tư quốc tế của Việt Nam; Tổng quát Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA); Đầu tư của EU; Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước và nhà đầu tư tại EU; Cấu trúc và các đặc điểm chính của EVFTA; Cơ chế tước đoạt tài sản; Rà soát án lệ quốc tế; Giới thiệu cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước – Nhà đầu tư theo Bộ quy tắc trọng tài của UNCITRAL và theo Công ước ICSID; Thẩm quyền xét xử của Tòa trọng tài trong tố tụng về tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư: các quy định và thực hành theo các hiệp định của Việt Nam; Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước và nhà đầu tư và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Các vấn đề pháp lý và vấn đề thực tiễn; Biện hộ trong các vụ việc tranh chấp giữa Nhà nước và nhà đầu tư: Quy định của Việt Nam về sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và vai trò của luật sư.

Sau đây là một số hình ảnh về Khoá học: