Hội thảo khoa học cấp trường “Thanh niên khởi nghiệp – Những vấn đề lý luận pháp luật về hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp và một số gợi mở”

Đăng vào 10/06/2022 16:07

Sáng 10/6/2022, Trường Đại học Luật tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp – Những vấn đề lý luận pháp luật về hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp và một số gợi mở” dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến và PGS.TS Phạm Thị Giang Thu

Khách mời và đại biểu cùng nhau lưu giữ kỉ niệm tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Đoàn Trung Kiên – Hiệu trưởng Nhà trường cho biết tại Việt Nam, hoạt động khởi nghiệp đã là vấn đề mang tính toàn cầu, sôi động từ quy mô chính phủ đến mỗi cá nhân, hộ gia đình. Với lớp trẻ - thanh niên, hoạt động này lại càng sôi nổi. Năm 2021 vừa qua, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cũng lựa chọn là năm “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”. Để có thể khởi nghiệp thành công, vốn là yếu tố đóng vai trò quan trọng, nhưng vốn cũng đồng thời là 1 trong những điểm yếu lớn của thanh niên. Do đó, việc tìm các giải pháp để hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp là hoạt động cần thiết và có ý nghĩa lớn. Với mong muốn góp phần “thổi lửa” hoài bão khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên, đồng thời lắng nghe, tìm hiểu về những khó khăn, hạn chế của thanh niên khởi nghiệp về vốn, những bất cập về chính sách, pháp luật trong hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp; Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp cùng với Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp - Những vấn đề lý luận pháp luật về hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp và một số gợi mở”.  

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên phát biểu khai mạc Hội thảo

Đây là cuộc hội thảo khoa học có sự tham gia chặt chẽ của Trung ương đoàn thanh niên cộng sản, của Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Để góp phần thiết thực vào việc xây dựng hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật về hỗ trợ vốn cho Thanh niên khởi nghiệp, tại hội thảo này, hai nhóm vấn đề lớn được thể hiện là Xác định mô hình khởi nghiệp và nhu cầu vốn cho thanh niên khởi nghiệp; Những vấn đề chung về nội dung pahps luật hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp; Thực tiễn áp dụng pháp luật về hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp ở Việt Nam và một số gợi mở về khía cạnh pháp lý.

PGS.TS Vũ Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng thường trực trình bày tham luận "Mô hình khởi nghiệp của thanh niên và nhu cầu về vốn cho thanh niên khởi nghiệp"

Được sự quan tâm lớn từ các quý vị, các nhà quản lý cũng như nhà khoa học, hội thảo đã nhận được 24 Chuyên đề có chất lượng tốt, đã được phản biện độc lập và tập hợp trong Kỷ yếu. Bên cạnh đó, những bài viết tiêu biểu sẽ được đăng tải tại Số chuyên đề của Tạp chí Luật học trong năm 2022 nhằm công bố kết quả nghiên cứu của các tác giả.