THÔNG BÁO Về học bổng toàn phần Stipendium Hungaricum của chính phủ Hungary dành cho sinh viên, cao học viên và nghiên cứu sinh

Đăng vào 10/01/2018 14:39

 

THÔNG BÁO
Về học bổng toàn phần Stipendium Hungaricum của chính phủ Hungary dành cho sinh viên, cao học viên và nghiên cứu sinh


Chính phủ Hungary kêu gọi hồ sơ đăng ký tham gia học bổng Stipendium Hungaricum năm 2018 với mục đích học tập và thực hiện nghiên cứu ở Hungary các ngành luật…

Thông  tin chi tiết về hồ sơ tham dự và quy trình tuyển chọn vui lòng tham khảo tại website: http://www.tka.hu/new/8951/stipendium-hungaricum-call-for-application-2018-2019 và file đính kèm  /Images/Post/files/call-for-applications-2018-2019%20(1).pdf

Hạn đăng ký: 16/2/2018.
Phòng Hợp tác Quốc tế kính đề nghị các đơn vị trực thuộc trường thông báo rộng rãi tới cán bộ giảng viên và sinh viên, học viên của đơn vị.
Trân trọng.