THÔNG BÁO BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ CHỦ ĐỀ “TÁC ĐỘNG CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO LUẬT TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY”

Đăng vào 01/11/2018 13:05

THÔNG BÁO BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ CHỦ ĐỀ

“TÁC ĐỘNG CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO LUẬT TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY”

 

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội, Phòng Hợp tác quốc tế xin thông báo về buổi nói chuyện của GS. Pip Nicholson, Chủ nhiệm khoa Luật, Trường Đại học Melbourn, Úc, cụ thể như sau:

  1. Chủ đề: “Tác động của khoa học công nghệ đối với đào tạo luật trong bối cảnh hiện nay”
  2. Thời gian: 9h30 – 11h thứ Sáu, ngày 09/11/2018
  3. Địa điểm: Phòng A402
  4. Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  5. Đăng ký: Giảng viên và sinh viên đăng ký tham gia buổi nói chuyện qua địa chỉ email: hoangtrangly@gmail.com gồm tên, lớp/ khoa chuyên môn trước ngày 7/11/2018.  /Images/Post/files/Innovation%20and%20the%20Contemporary%20Law%20School%20-%20P%20Nicholson%20%20J%20Paterson.pdf