TRANG CHỦ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA KHÓA HỌC MÙA HÈ “QUYỀN TRẺ EM TRONG HỆ THỐNG TƯ PHÁP HÌNH SỰ” THÁNG 9 NĂM 2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA KHÓA HỌC MÙA HÈ “QUYỀN TRẺ EM TRONG HỆ THỐNG TƯ PHÁP HÌNH SỰ” THÁNG 9 NĂM 2022
 
Hội thảo khoa học quốc tế: "Hiến pháp Việt Nam thông qua lăng kính của chủ nghĩa Hiến pháp"
Hội thảo khoa học quốc tế: "Hiến pháp Việt Nam thông qua lăng kính của chủ nghĩa Hiến pháp"
 
Tiếp và làm việc với Ông Choo JinSuk-Thẩm phán Tòa án Quận phía Đông Seoul Hàn Quốc- đang nghiên cứu, học tập tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Tiếp và làm việc với Ông Choo JinSuk-Thẩm phán Tòa án Quận phía Đông Seoul Hàn Quốc- đang nghiên cứu, học tập tại Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Trường Đại học Luật Hà Nội có buổi làm với Đại sứ quán Đức và các đối tác CHLB Đức
Trường Đại học Luật Hà Nội có buổi làm với với Đại sứ quán Đức để thảo luận về việc triển khai các hoạt động trong thời gian tới
 
Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả - Nghiên cứu kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức” trong khuôn khổ “Tuần lễ pháp luật Việt - Đức 2021
Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả - Nghiên cứu kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức” trong khuôn khổ “Tuần lễ pháp luật Việt - Đức 2021
 
Hội thảo 'Các khía cạnh pháp lý của đô thị thông minh ở châu Á'
Hội thảo 'Các khía cạnh pháp lý của đô thị thông minh ở châu Á'
 
THÔNG BÁO tuyển sinh viên tham gia Khóa học mùa hè với sinh viên Trường Luật, Đại học Keio, Nhật Bản
THÔNG BÁO tuyển sinh viên tham gia Khóa học mùa hè với sinh viên Trường Luật, Đại học Keio, Nhật Bản
 
Mời tham dự Hội thảo chuyên đề của Times Higher Education (THE)
Mời tham dự Hội thảo chuyên đề của Times Higher Education (THE)
 
ASLI Visiting Fellows Programme is now open for applications
ASLI Visiting Fellows Programme is now open for applications
 
Seeking Applications - ASEAN Law Academy 2019, 15-23 August 2019, Singapore
Seeking Applications - ASEAN Law Academy 2019, 15-23 August 2019, Singapore
 
CALL FOR APPLICATIONS TRIALS Workshops Training Initiative for Asian Law and Society Scholars
CALL FOR APPLICATIONS TRIALS Workshops Training Initiative for Asian Law and Society Scholars
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN HỌC GIẢ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP VICTORIA, CANADA (Lần 2)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN HỌC GIẢ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP VICTORIA, CANADA (Lần 2)
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA KHÓA HỌC MÙA HÈ 2019 TẠI THÀNH PHỐ KAZAN, LIÊN BANG NGA
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA KHÓA HỌC MÙA HÈ 2019 TẠI THÀNH PHỐ KAZAN, LIÊN BANG NGA