THÔNG BÁO V/v tuyển chọn sinh viên, giảng viên trẻ tham gia Diễn đàn “Vành đai và con đường” tại Đại học Luật & Khoa học chính trị Trung Quốc

Đăng vào 25/07/2018 16:26

THÔNG BÁO

V/v tuyển chọn sinh viên, giảng viên trẻ tham gia Diễn đàn “Vành đai và con đường” tại Đại học Luật & Khoa học chính trị Trung Quốc

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo tuyển chọn sinh viên, giảng viên trẻ tham gia Diễn đàn “Vành đai và con đường” tại Đại học Luật & Khoa học chính trị Trung Quốc, cụ thể như sau:

  1. Tên chương trình: Diễn đàn “Vành đai và con đường” cho sinh viên luật năm 2018 (2018 The “Belt and Road” Law school students Forum)
  2. Chủ đề của diễn đàn: Trao đổi suy nghĩ, thảo luận về sự phát triển của thanh niên (Exchange of Thoughts, Discussion of Youth Development)
  3. Thời gian diễn ra diễn đàn: Từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 10 năm 2018
  4. Số lượng: 03 sinh viên và 01 giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội
  5. Ngôn ngữ diễn đàn: Tiếng Anh
  6. Địa điểm: Bắc Kinh, Trung Quốc
  7. Kinh phí: Ban tổ chức chi trả các chi phí liên quan đến ăn ở, đi lại tham gia trong chương trình ở Bắc Kinh cho đại biểu tham dự diễn đàn. Giảng viên tham dự được Trường Đại học Luật Hà Nội chi trả các chi phí liên quan đến visa, bảo hiểm, vé máy bay, đi lại sân bay, điện thoại… Sinh viên tham dự tự chi trả các chi phí liên quan đến visa, bảo hiểm, vé máy bay, đi lại sân bay, điện thoại…
  8. Thời hạn đăng ký: Ngày 13 tháng 8 năm 2018
  9. Cách thức đăng ký: Sinh viên, giảng viên trẻ có nhu cầu đăng kí với Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng A606 hoặc qua địa chỉ email: vivian.dav.2808@gmail.com các thông tin sau: họ tên, lớp, số điện thoại, mã số sinh viên, địa chỉ email, trình độ ngoại ngữ.

          Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm./Images/Post/files/Invitation%20to%20the%202018%20'Belt%20and%20Road'%20Law%20School%20Student%20Forum(1)(1).docx