THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA HỌC KỲ TRAO ĐỔI TẠI ĐẠI HỌC TỔNG HỢP QUỐC GIA SINGAPORE

Đăng vào 16/03/2019 01:49

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA HỌC KỲ TRAO ĐỔI TẠI ĐẠI HỌC TỔNG HỢP QUỐC GIA SINGAPORE

(Bổ sung)

 

Phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo bổ sung về việc tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Quốc gia Singapore. Thông tin cụ thể như sau:

  1. Số lượng sinh viên: 01 sinh viên đang theo tại Trường Đại học Luật Hà Nội, có kết quả học tập từ loại khá trở lên.
  2. Yêu cầu ngoại ngữ: 6.5 IELTS hoặc tương đương trở lên.
  3. Thời gian học: học kỳ I năm học 2019-2020 (từ tháng 8-12/2019) tại Trường Đại học Quốc gia Singapore.

         Sinh viên theo học Chương trình trao đổi tại Trường Đại học Quốc gia Singapore sẽ được miễn học phí, các chi phí khác do sinh viên tự chi trả.   

         Sinh viên có đủ tiêu chuẩn trên đăng ký với phòng Hợp tác quốc tế A606 hoặc qua địa chỉ email hoangtrangly@gmail.com. Hồ sơ đăng ký của sinh viên bao gồm: đơn đăng ký tham gia chương trình (ghi rõ MSSV, lớp, chuyên ngành học), chứng chỉ tiếng Anh, kết quả học tập (in từ hệ thống).

Trong trường hợp có nhiều sinh viên đăng ký tham gia tuyển chọn, phòng Hợp tác quốc tế sẽ phối hợp với phòng Đào tạo sơ tuyển dựa trên kết quả học tập và khả năng tiếng Anh. Sinh viên được tuyển chọn có nghĩa vụ báo cáo với phòng Công tác sinh viên về việc đi học tập tại nước ngoài.

         Thời hạn đăng ký: 17/3/2019.