Mời tham dự Hội thảo tại Trường ĐH Ngoại Thương về giới thiệu chương trình học bổng Phát triển Nguồn Nhân lực Nhật Bản (JDS) tại Việt Nam 2017

Đăng vào 24/08/2017 12:21

Tên hội thảo: Giới thiệu Chương trình Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) tại Việt Nam 2017

Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà VJCC, Trường ĐH Ngoại Thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa,Hà Nội.

Thời gian: 10:30-12:00 ngày 7 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICE), Văn phòng Dự án JDS tại Việt Nam.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Việt

Vui lòng xem chi tiết tại:

/Images/Post/files/H%E1%BB%A3p%20t%C3%A1c%20QT/JDS%202017%20Flyer%20%20(EN).pdf

/Images/Post/files/H%E1%BB%A3p%20t%C3%A1c%20QT/JDS%202017%20Flyer%20%20(VN).pdf