THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN NGHIÊN CỨU VIÊN TẠI VIỆN PHÁP LUẬT CHÂU Á, SINGAPORE

Đăng vào 10/08/2017 11:40

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN NGHIÊN CỨU VIÊN

TẠI VIỆN PHÁP LUẬT CHÂU Á, SINGAPORE

Được sự đồng ý của Hiệu trưởng, Phòng Hợp tác quốc tế xin thông báo về việc tuyển chọn nghiên cứu viên tại Viện pháp luật châu Á (ASLI), Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Singapore (NUS). Năm học 2017-2018, với tư cách là thành viên của ASLI, Trường Đại học Luật Hà Nội được cử ứng viên xin cấp học bổng làm nghiên cứu viên của ASLI, cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ của nghiên cứu viên:

          Các ứng viên sẽ nghiên cứu đề tài có liên quan đến pháp luật châu Á nói chung hoặc một nước châu Á nói riêng. Họ sẽ trình bày kết quả công trình nghiên cứu của họ tại hội thảo và công trình này sẽ được đưa vào tập hợp các công trình nghiên cứu của ASLI. Ngoài ra, các nghiên cứu viên còn được hội đồng khoa học của Trường Đại học Quốc gia Singapore mời tham gia giảng dạy với tư cách như một giảng viên khách mời trong các khóa học. Họ cũng sẽ chuẩn bị một bài thuyết trình để phát biểu trong hội nghị tiếp theo của ASLI, được dự kiến tổ chức vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm sau.

2. Tiêu chí tuyển chọn:

Việc tuyển chọn các ứng viên mang tính cạnh tranh dựa trên đề tài nghiên cứu, lý lịch khoa học, danh sách các công trình nghiên cứu đã được công bố và những thông tin trong bản đăng ký của các ứng viên. Ứng viên là giảng viên luật và thông thạo tiếng Anh.

3. Thời gian nghiên cứu:

Mỗi ứng viên thực hiện đề tài nghiên cứu của mình trong thời gian 1-2 tháng tại ASLI tại thời điểm sau:

Kỳ II: từ cuối tháng 2/2018 đến cuối tháng 04/2018 (hạn nộp hồ sơ điện tử 26/9/2017)

4. Trợ cấp và lợi ích:

ASLI sẽ chi trả các chi phí gồm vé máy bay, các chi phí sinh hoạt tại Singapore với mức 4,000 đô-la Singapore/tháng và khoản kinh phí này được chi trả khi các ứng viên hoàn thành thời gian nghiên cứu. Các ứng viên được cấp toàn quyền truy cập thư viện và một văn phòng mới với đầy đủ máy tính, kết nối internet và đường dây điện thoại. Họ cũng sẽ được mời đến tất cả các buổi hội thảo và sự kiện được tổ chức tại ASLI.

5. Hồ sơ đăng ký:

Hồ sơ đăng ký của các ứng viên bao gồm: Bản đăng ký theo mẫu (download tại website của ASLI), CV hiện tại, danh sách các bài nghiên cứu (những công trình đã/chưa được công bố/ xuất bản. Trong đó nêu rõ công trình nào bằng tiếng Anh và nếu có thể, ứng viên gửi cho ASLI một bản sao các công trình đó bằng tiếng Anh).

6. Thời hạn đăng ký:

Để có thời gian xét tuyển theo yêu cầu của Ban tổ chức, danh sách giảng viên đăng ký làm nghiên cứu viên tại ASLI xin gửi về Phòng Hợp tác quốc tế để tổng hợp và báo cáo Ban Giám hiệu:

  • Thời hạn đăng ký: trước ngày 25/8/2017.  

         Thông tin thêm xin xem tại website: https://law.nus.edu.sg/asli/fellows_programme_application.html