THÔNG BÁO BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA BÀ SANDIE OKORO, PHÓ CHỦ TỊCH CAO CẤP NGÂN HÀNG THẾ GIỚI VỀ CHỦ ĐỀ "Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc theo đuổi nghề luật và khai thác cơ hội làm việc tại Ngân hàng Thế giới"

Đăng vào 22/09/2017 19:26

THÔNG BÁO BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA BÀ SANDIE OKORO, PHÓ CHỦ TỊCH CAO CẤP, TỔNG TƯ VẤN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI VỚI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

1.Chủ đề: "Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc theo đuổi nghề luật và khai thác cơ hội làm việc tại Ngân hàng Thế giới"

2. Thời gian: 16h45 ngày 26 tháng 9 năm 2017

3. Địa điểm: Phòng A402, Trường Đại học Luật Hà Nội