THÔNG BÁO V/v tuyển sinh viên tham gia giao lưu với sinh viên Đại học Waikato, Newzealand tại Hà Nội

Đăng vào 16/10/2017 10:23

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh viên tham gia giao lưu với sinh viên Đại học Waikato, Newzealand tại Hà Nội

Thực hiện hoạt động hợp tác trong khuôn khổ thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Waikato, NewZealand, Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp với Trường Luật, Đại học Waikato, NewZealand tổ chức Khoá học cho sinh viên Trường Luật, Đại học Waikato, NewZealand tại Trường Đại học Luật Hà Nội từ 30 tháng 10 đến 26 tháng 11 năm 2017. Trong chương trình Khoá học, Trường ĐH Luật sẽ tổ chức cho sinh viên của Đại học Waikato, NewZealand tham gia các hoạt động giao lưu hỗ trợ đồng đội (Peer support initiative) với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội. Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo tuyển chọn cộng tác viên tham gia hoạt động giao lưu hỗ trợ đồng đội với sinh viên Đại học Waikato, NewZealand tại Hà Nội, cụ thể như sau:

  1. Thông tin hoạt động:
  • Giao lưu văn hoá ẩm thực ngày 18 tháng 11 năm 2017
  • Giao lưu văn hoá chiều ngày 12 tháng 12 năm 2017
  • Học tiếng Việt chiều ngày 30 tháng 10, ngày 31 tháng 10 và ngày 7 tháng 11 năm 2017
  1. Điều kiện: Có khả năng tiếng Anh
  2. Thời hạn đăng ký: trước ngày 28 tháng 10 năm 2017
  3. Cách thức đăng ký

Sinh viên có nhu cầu đăng kí với Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng A606 hoặc qua địa chỉ email: vivian.dav.2808@gmail.com các thông tin sau: họ tên, lớp, số điện thoại, mã số sinh viên, địa chỉ email, trình độ ngoại ngữ.