THÔNG BÁO Về học bổng toàn phần Stipendium Hungaricum của chính phủ Hungary dành cho sinh viên, cao học viên về chương trình Thạc Sĩ Quan Hệ Quốc Tế được giảng dạy bằng tiếng Pháp tại Đại học Szeged, Hungary 

Đăng vào 07/02/2018 15:33

 THÔNG BÁO
Về học bổng toàn phần Stipendium Hungaricum của chính phủ Hungary dành cho sinh viên, cao học viên về chương trình Thạc Sĩ Quan Hệ Quốc Tế được giảng dạy bằng tiếng Pháp tại Đại học Szeged, Hungary 

 

Chính phủ Hungary kêu gọi hồ sơ đăng ký tham gia học bổng Stipendium Hungaricum năm 2018 về chương trình Thạc Sĩ Quan Hệ Quốc Tế được giảng dạy bằng tiếng Pháp tại Đại học Szeged, Hungary.

Thông  tin chi tiết về hồ sơ tham dự và quy trình tuyển chọn vui lòng tham khảo tại /Images/Post/files/H%E1%BB%A3p%20t%C3%A1c%20QT/MASTER%20FRANCOPHONE%20EN%20RELATIONS%20INTERNATIONALES_pdf_K%C3%9CM002D14434E3-2BF8-4FF6-B125-52225CDAAD78S.pdf và /Images/Post/files/H%E1%BB%A3p%20t%C3%A1c%20QT/master_fr_szeged_hongrie_lettre_pdf_K%C3%9CM0023A45CC5B-130D-48A7-B82D-950D865DD31Fe(1).pdf

Phòng Hợp tác Quốc tế kính đề nghị các đơn vị trực thuộc trường thông báo rộng rãi tới cán bộ giảng viên và sinh viên, học viên của đơn vị.
Trân trọng.