CUỘC THI PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH LUẬT PHÁP QUỐC TẾ 2019

Đăng vào 22/04/2019 14:59

CUỘC THI PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH LUẬT PHÁP QUỐC TẾ 2019

The International Law Moot Court Competition, "Asia Cup 2019"

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo về Cuộc thi phiên tòa giả định luật pháp quốc tế, The International Law Moot Court Competition, "Asia Cup 2019", thông tin cụ thể như sau:

Địa điểm tổ chức: Tokyo, Nhật Bản

Thời gian: ngày 6 đến ngày 7 tháng 8 năm 2019

Thông tin cụ thể về điều kiện tham dự, cách thức đăng ký,...xin vui lòng tham khảo nội dung tại trang website chính thức của cuộc thi:  http://asiacup.sakura.ne.jp.

 

Thông tin tham khảo: Vụ Pháp lý quốc tế (International Legal Affairs Division) Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Hội Luật quốc tế Nhật Bản sẽ đồng tổ chức The International Law Moot Court Competition (Cuộc thi phiên tòa giả định luật pháp quốc tế), "Asia Cup 2019" tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 8 năm 2019. Cuộc thi này là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Vụ Pháp lý quốc tế nhằm giúp các sinh viên - thế hệ gánh vác tương lai của khu vực châu Á có cơ hội thảo luận cùng nhau thông qua ngôn ngữ chung duy nhất là pháp luật hay còn gọi là luật pháp quốc tế, qua đó giúp các em tăng cường nhận thức về luật pháp quốc tế, hiểu rõ hơn về “thượng tôn pháp luật”,…