THÔNG BÁO BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ CHỦ ĐỀ TỘI PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HOA KỲ

Đăng vào 08/03/2018 16:55

THÔNG BÁO

BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ CHỦ ĐỀ TỘI PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HOA KỲ

Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp Đại sứ quán Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Hà Nội và Baker McKenzie và BMVN (một liên minh của Baker McKenzie Việt Nam) xin thông báo về buổi nói chuyện của Ông Evan Williams, Điều phối viên cao cấp trong lĩnh vực thực thi Luật Sở hữu trí tuệ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại khu vực Châu Á, cụ thể như sau:

  1. Chủ đề: Tội phạm về sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ
  2. Thời gian: 14h00 – 16h00 ngày 13/3/2018 (Thứ Ba)
  3. Địa điểm: Phòng A402
  4. Mục Đích: Chia sẻ kiến thức cập nhật nhất về quyền sở hữu trí tuệ trong giai đoạn phát triển sâu rộng của kỹ thuật số và Internet, nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức, kinh nghiệm quốc tế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các quy định của pháp luật Hoa Kỳ trong việc xử lý hình sự các tội phạm về sở hữu trí tuệ.
  5. Ngôn ngữ: Tiếng Anh có phiên dịch
  6. Đăng ký: Giảng viên và sinh viên đăng ký tham gia buổi nói chuyện qua địa chỉ email: vivian.dav.2808@gmail.com gồm tên, lớp, khoa chuyên môn trước ngày 13/3/2018.  

Ông Evan Williams đã và đang làm việc lâu năm với tư cách là một Điều phối viên trong lĩnh vực thực thi Luật sở hữu trí tuệ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (IPLEC) tại khu vực châu Á.  Ông Williams đang làm việc tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hồng Kông, với nhiệm vụ điều phối và thực hiện các chương trình tập huấn về quyền sở hữu trí tuệ, công tố và tư pháp cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho các đối tác thực thi luật nước ngoài của Hoa Kỳ trên toàn châu Á. Trước khi đảm nhiệm vị trí IPLEC, ông là cố vấn cấp cao cho Cục Tội phạm máy tính và Sở hữu trí tuệ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (CCIPS); tại đây, ông có nhiệm vụ truy tố các tội phạm vi phạm luật sở hữu trí tuệ. Trước khi làm việc cho CCIPS, ông là công tố viên liên bang cho Viện Công tố Hoa Kỳ tại Eastern District (Quận Đông), New York, và trước khi làm việc cho Bộ Tư pháp, ông đảm nhiệm vị trí công tố viên quận tại Viện Công tố hạt New York. Tại cả hai viện này, ông Williams đã tiến hành truy tố nhiều loại tội phạm bao gồm cả tội phạm bạo lực và tội phạm kinh tế. Ông tốt nghiệp hai trường là Columbia Law School và Harvard College