THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA KHÓA HỌC MÙA XUÂN ĐỨC-VIỆT THÁNG 3 NĂM 2019

Đăng vào 26/11/2018 09:46

Phòng Hợp tác quốc tế thông báo về việc tuyển chọn sinh viên tham gia Khóa học mùa xuân Đức - Việt tháng 3 năm 2019 như sau:

  1. Chủ đề khóa học: Các quyền cơ bản trong pháp luật dân sự.
  2. Số lượng sinh viên: 08 sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Luật Hà Nội, có kết quả học tập tốt (ưu tiên sinh viên năm thứ hai hoặc thứ ba), và chưa từng tham gia Khóa học mùa xuân Đức – Việt nào trước đây.
  3. Yêu cầu ngoại ngữ: sinh viên có trình độ tiếng Anh tốt.
  4. Thời gian tham gia dự kiến: từ ngày 04 đến ngày 13 tháng 3 năm 2019
  5. Địa điểm tổ chức: Hà Nội và Hòa Bình
  6. Hồ sơ đăng ký:
  • CV
  • Motivation letter

          Sinh viên có đủ tiêu chuẩn trên đăng ký với Phòng Hợp tác quốc tế A606 hoặc qua email: hoangtrangly@gmail.com. Các sinh viên sau khi được lựa chọn sẽ tham gia sơ tuyển bằng hình thức phỏng vấn do Viện FES và Phòng Hợp tác quốc tế phối hợp thực hiện.

         Thời hạn đăng ký: trước ngày 14/12/2018.