THÔNG BÁO BUỔI CHIA SẺ KINH NGHIỆM THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN

Đăng vào 05/03/2019 02:00

Phòng Hợp tác quốc tế xin thông báo Buổi chia sẻ kinh nghiệm thực tập tại Nhật Bản, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian: 14:00-16:00, ngày 6/3/2019

Địa điểm : A402

Thông tin hội thảo đăng tải chính thức tại:

https://www.facebook.com/PasonaGRD/

 

Về Chương trình thực tập METI 2018:

Japan Internship Program là Chương trình thực tập ngắn hạn tại Nhật Bản, do Bộ kinh tế và Công thương Nhật Bản (METI) ủy thác cho tập đoàn Pasona tổ chức thực hiện.

Các điều kiện tham gia và cách thức đăng ký ứng tuyển vui lòng tham khảo tại đây:

https://www.facebook.com/PasonaGRD/posts/619710461696371

 

Website chính thức của Chương trình thực tập METI:

https://internshipprogram.jp/english/