THÔNG BÁO Về chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc lập Đài Loan

Đăng vào 13/02/2019 10:47

THÔNG BÁO

Về chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc lập Đài Loan

 

         Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo về Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc lập Đài Loan (National University of Taiwan), học kỳ mùa thu năm 2019, cụ thể như sau:

  1. Số lượng sinh viên: 02 sinh viên trao đổi 01 năm học;

                                 hoặc 04 sinh viên trao đổi 01 học kỳ;

                                 hoặc 01 sinh viên trao đổi 01 năm học và 02 sinh viên trao đổi 01 học kỳ.

        2. Điều kiện:

Có khả năng tiếng Anh vì ngôn ngữ học tập là Tiếng Anh

Ưu tiên sinh viên năm 2 hoặc năm 3

       3.Thời gian đi học

- Trao đổi 01 năm học: từ tháng 8 năm 2019 đến hết tháng 7 năm 2020

- Trao đổi 01 học kì mùa thu: tháng 8 năm 2019 đến tháng 01 năm 2020

        4. Quyền lợi của sinh viên:

- Sinh viên trúng tuyển không phải đóng học phí;

- Các tín chỉ tích luỹ tại Đại học Quốc lập Đài Loan được Trường Đại học Luật Hà Nội công nhận;

- Sinh viên tự chi trả chi phí sinh hoạt, ăn ở, vé máy bay, bảo hiểm, visa và các chi phí cá nhân khác.

          5. Thời hạn đăng ký: ngày 25 tháng 02 năm 2019

         6. Hình thức đăng ký: