THÔNG BÁO V/v tuyển chọn sinh viên tham gia giao lưu với sinh viên Trường Luật, Đại học Newcastle, Ốt-xtrây-lia và chuyên gia Đại sứ quán Úc tại việt Nam

Đăng vào 27/09/2018 11:16

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo về Chương trình giao lưu với sinh viên Trường Luật, Đại học Newcastle, Ốt-xtrây-lia và chuyên gia Đại sứ quán Úc tại việt Nam, cụ thể như sau:

  1. Số lượng sinh viên: 15 sinh viên, giảng viên
  2.  Điều kiện: Có khả năng tiếng Anh
  3. Thời gian: 15h00 ngày 3 tháng 10 năm 2018
  4.  Địa điểm: Đại sứ quán Úc tại Hà Nội
  5. Thời hạn đăng ký: ngày 28 tháng 9 năm 2018
  6. Hình thức đăng ký: Sinh viên có nhu cầu đăng kí với Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng A606: họ tên, lớp, số điện thoại, số CMND, địa chỉ email, kết quả học tập và chứng chỉ Tiếng Anh hoặc qua địa chỉ email: vivian.dav.2808@gmail.com