THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ PHỎNG VẤN CẤP HỌC BỔNG TẠI TRƯỜNG LUẬT MCKINNEY, ĐẠI HỌC INDIANA, HOA KỲ

Đăng vào 12/02/2019 11:00

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ PHỎNG VẤN CẤP HỌC BỔNG TẠI TRƯỜNG LUẬT MCKINNEY, ĐẠI HỌC INDIANA, HOA KỲ

 

Được sự nhất trí của Ban Giám hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội, Phòng Hợp tác quốc tế thông báo về việc đăng ký tham gia:

1. Buổi thuyết trình về chủ đề “Quản trị doanh nghiệp: Tổng quan về pháp luật Hoa Kỳ” và giới thiệu về chương trình LL.M tại Trường Luật McKinney, Đại học Indiana, Hoa Kỳ bằng tiếng Anh.

            Đối tượng đăng ký: Sinh viên quan tâm đến chủ đề buổi thuyết trình.

            Thời gian: 14h00 – 15h30 thứ Năm ngày 14 tháng 3 năm 2019

 

2. Phỏng vấn cấp học bổng LL.M của trường Luật McKinney, Đại học Indiana, Hoa Kỳ.

Đối tượng đăng ký:

Ưu tiên sinh viên năm cuối của Trường Đại học Luật Hà Nội có kết quả học tập tốt và thông thạo tiếng Anh.

Số lượng học bổng:

Số lượng học bổng phụ thuộc vào trình độ của sinh viên đăng ký.

          Hồ sơ: sinh viên đăng ký phỏng vấn cần cung cấp các thông tin sau:

  • Giấy chứng nhận trình độ ngoại ngữ IELTS, TOEFL (nếu có);
  • Kết quả học tập;
  • Hoàn thành mẫu application

(https://mckinneylaw.iu.edu/admissions/llm/prepare-application/LLM-Application.pdf)

         Thời gian: 15h30 – 17h thứ Năm ngày 14 tháng 3 năm 2019 

Sinh viên quan tâm đến buổi thuyết trình và học bổng xin đăng ký tham gia qua email tại địa chỉ hoangtrangly@gmail.com  hoặc trực tiếp tại Phòng Hợp tác quốc tế A606 trước ngày 27 tháng 02 năm 2019 (khi đăng ký phỏng vấn sinh viên hoàn thành đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu).

Danh sách sinh viên và địa điểm phỏng vấn sẽ được Phòng Hợp tác quốc tế thông tin lại cho các ứng viên thông qua email đã đăng ký (những sinh viên đã đăng ký tháng 11 năm 2018 sẽ được bảo lưu hồ sơ cho đợt phỏng vấn lần này).