THÔNG BÁO MỜI SINH VIÊN THAM DỰ TỌA ĐÀM VỀ CHỦ ĐỀ “QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC VÀ NGUYÊN TẮC THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT”

Đăng vào 20/09/2019 10:00

THÔNG BÁO MỜI SINH VIÊN THAM DỰ TỌA ĐÀM VỀ CHỦ ĐỀ “QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC VÀ

NGUYÊN TẮC THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT”

Thời gian: 15h30 -17h30, Thứ 6, ngày 4/10/2019

Địa điểm: khách sạn InterContinental Hà Nội Westlake – 05 Phố Từ Hoa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.

Diễn giả: Ông Pagone Gaetano Tony – Chủ tịch Hiệp hội thẩm phán quốc tế, nguyên thẩm phán Tòa án Liên bang Australia, Cố vấn Nữ hoàng.

Đơn vị tổ chức: Liên đoàn luật sư Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân Anh Quốc

Nội dung: tọa đàm “Quyền lực nhà nước và nguyên tắc thượng tôn pháp luật”

Số lượng: 30 sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội (sinh viên tự túc phương tiện đi lại)

Đăng ký: sinh viên có nhu cầu đăng ký trước ngày 01/10/2019 qua email: daohue.slp@gmail.com, ghi rõ họ tên, MSSV, lớp.