Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả - Nghiên cứu kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức” trong khuôn khổ “Tuần lễ pháp luật Việt - Đức 2021

Đăng vào 21/10/2021 00:00

Trong khuôn khổ Tuần lễ pháp luật Đức, ngày 21/10/2021, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức hội thảo quốc tế “Hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả - Nghiên cứu kinh nghiệm của CHLB Đức dưới sự đồng chủ trì của ngày Axel Blaschke - Trưởng Đại diện Viện FES tại Việt Nam và PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Vũ Thị Lan Anh cho biết quyền tác giả với tư cách là một bộ phận của quyền Sở hữu trí tuệ đã và đang đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia cũng như quá trình hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh của công nghệ số cũng đem lại nhiều rắc rối và thử thách đối với chủ thể quyền và cơ quan nhà nước trong việc kiểm soát và xử lý các hành vi xâm phạm. Trong xu thế hội nhập quốc tế, Việt Nam hiện đang tham gia rất nhiều các điều ước quốc tế song phương và đa phương về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả nói riêng. Đặc biệt trong thời gian gần đây, Việt Nam cũng đã tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, trong đó, các điều khoản về bảo hộ quyền tác giả đã được nâng cao mức bảo hộ so với chuẩn mực quốc tế phổ biến hiện nay là Công ước Berne về bảo hộ quyền tác giả.

Được sự đồng ý của Bộ Tư pháp, Đảng ủy, Ban giám hiệu, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức  Hội thảo “Hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả - nghiên cứu kinh nghiệm của CHLB Đức” nằm trong chuỗi những hoạt động trong khuôn khổ “Những ngày Pháp luật Việt - Đức”. Hội thảo là diễn đàn trao đổi giữa các chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu viên về pháp luật quyền tác giả, qua đó góp phần nâng cao tri thức về quyền bảo hộ tác giả nói riêng, quyền sở hữu trí tuệ nói chung. Đồng thời, hội thảo cũng là nơi phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam về quyền tác giả, trong mối tương quan so sánh với pháp luật quốc tế và đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền tác giả trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm của CHLB Đức để đáp ứng yêu cầu thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia và yêu cầu của thực tiễn.  

Một số hình ảnh tại hội thảo: