Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên tham gia khóa học mùa xuân Đức - Việt 2018

Đăng vào 24/01/2018 17:06

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN SINH VIÊN THAM GIA

KHÓA HỌC MÙA XUÂN ĐỨC-VIỆT THÁNG 3 NĂM 2018

 

Phòng Hợp tác quốc tế thông báo về việc tuyển chọn sinh viên tham gia Khóa học mùa xuân Đức - Việt tháng 3 năm 2018 như sau:

  1. Số lượng sinh viên: 10 sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Luật Hà Nội, có kết quả học tập tốt (ưu tiên sinh viên năm thứ hai hoặc thứ ba).
  2. Yêu cầu ngoại ngữ: sinh viên có trình độ tiếng Anh tốt.
  3. Thời gian tham gia dự kiến: từ ngày 05 đến ngày 14 tháng 3 năm 2018
  4. Địa điểm tổ chức: Hà Nội và Hòa Bình
  5. Hồ sơ đăng ký:
  • CV
  • Motivation letter

          Sinh viên có đủ tiêu chuẩn trên đăng ký với Phòng Hợp tác quốc tế A606 hoặc Trung tâm pháp luật Đức A604 hoặc qua email: hoangtrangly@gmail.com/ phapluatduc@gmail.com. Các sinh viên sau khi được lựa chọn sẽ tham gia sơ tuyển bằng hình thức phỏng vấn do Viện FES và Phòng Hợp tác quốc tế phối hợp thực hiện.

         Thời hạn đăng ký: trước ngày 31/01/2018.