THÔNG BÁO BUỔI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NGẮN HẠN TẠI NHẬT BẢN 2018

Đăng vào 22/05/2018 10:45

THÔNG BÁO BUỔI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NGẮN HẠN TẠI NHẬT BẢN 2018

Phòng Hợp tác quốc tế xin thông báo về buổi giới thiệu Chương trình thực tập ngắn hạn tại Nhật Bản 2018 (Japan Internship Program 2018), cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 15h00 ngày 29 tháng 5 năm 2018
  2. Nội dung: Giới thiệu Chương trình thực tập ngắn hạn tại Nhật Bản 2018 và hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia chương trình
  3. Địa điểm: Phòng A402
  4. Thành phần: Sinh viên, giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội và sinh viên các Trường Đại học khác tại Hà Nội quan tâm đến chương trình
  5. Đăng ký: Giảng viên và sinh viên đăng ký tham gia buổi nói chuyện qua địa chỉ gmail: thuynguyenminh14121993@gmail.com bao gồm tên, lớp, khoa chuyên môn trước ngày 29/5/2018.