THÔNG BÁO Về chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc lập Đài Loan

Đăng vào 06/09/2018 09:35

THÔNG BÁO

Về chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc lập Đài Loan

 

         Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo về Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc lập Đài Loan (National University of Taiwan), học kỳ mùa thu năm 2018, cụ thể như sau:

1. Số lượng sinh viên: 02 sinh viên trao đổi 01 năm học;

                         hoặc 04 sinh viên trao đổi 01 học kỳ

2. Điều kiện: Có khả năng tiếng Anh vì ngôn ngữ học tập là Tiếng Anh

3.Thời gian đi học

- Trao đổi 01 năm học: từ tháng 02 năm 2019 đến hết tháng 01 năm 2020

- Trao đổi 01 học kì mùa xuân: tháng 02 năm 2019 đến tháng 7 năm 2019

4. Quyền lợi của sinh viên:

- Sinh viên trúng tuyển không phải đóng học phí;

- Các tín chỉ tích luỹ tại Đại học Quốc lập Đài Loan được Trường Đại học Luật Hà Nội công nhận;

- Sinh viên tự chi trả chi phí sinh hoạt, ăn ở, vé máy bay, bảo hiểm, visa và các chi phí cá nhân khác.

5. Thời hạn đăng ký: ngày 01 tháng 10 năm 2018

6. Hình thức đăng ký: Sinh viên có nhu cầu đăng kí với Phòng Hợp tác quốc tế: họ tên, lớp, mã số sinh viên, địa chỉ email, kết quả học tập và chứng chỉ Tiếng Anh và chương trình trao đổi đăng ký.

Thông tin chi tiết xem tại:/Images/Post/files/Factsheet_NTU%20Law%20(2019%20Spring).pdf