THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ PHỎNG VẤN CẤP HỌC BỔNG TẠI TRƯỜNG LUẬT MCKINNEY, ĐẠI HỌC INDIANA, HOA KỲ

Đăng vào 22/12/2017 11:33

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ PHỎNG VẤN CẤP HỌC BỔNG

TẠI TRƯỜNG LUẬT MCKINNEY, ĐẠI HỌC INDIANA, HOA KỲ

Được sự đồng ý của Hiệu trưởng, Phòng Hợp tác quốc tế xin thông báo về việc đăng ký phỏng vấn cấp học bổng LL.M của trường Luật McKinney, Đại học Indiana, Hoa Kỳ như sau:

  1. Đối tượng đăng ký:

Ưu tiên sinh viên năm cuối của Trường Đại học Luật Hà Nội có kết quả học tập tốt và thông thạo tiếng Anh.

2. Số lượng học bổng:

Số lượng học bổng phụ thuộc vào trình độ của sinh viên đăng ký.

  1. Hồ sơ: sinh viên đăng ký phỏng vấn cần cung cấp các thông tin sau:
  • CV;
  • Giấy chứng nhận trình độ ngoại ngữ IELTS, TOEFL (nếu có);
  • Kết quả học tập;
  • Đơn xin phỏng vấn.
  1. Thời gian phỏng vấn: 14h thứ Hai, ngày 08 tháng 01 năm 2017.
  2. Thông tin học bổng: sẽ được các giáo sư trường Luật McKinney, Đại học Indiana cung cấp trước buổi phỏng vấn.

Giảng viên và sinh viên có đủ tiêu chuẩn trên và quan tâm đến học bổng này xin đăng ký tham gia buổi phỏng vấn qua email tại địa chỉ hoangtrangly@gmail.com  hoặc trực tiếp tại Phòng Hợp tác quốc tế A606 trước ngày 01 tháng 01 năm 2017.  

Danh sách sinh viên và địa điểm phỏng vấn sẽ được Phòng Hợp tác quốc tế thông tin lại cho các ứng viên thông qua email đã đăng ký.