THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn sinh viên tham gia học kỳ trao đổi tại Đại học tổng hợp Quốc gia Singapore

Đăng vào 02/03/2018 16:26

 

THÔNG BÁO
Về việc tuyển chọn sinh viên tham gia học kỳ trao đổi tại Đại học tổng hợp Quốc gia Singapore


Trường Đại học Quốc gia Singapore thông báo về việc tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Quốc gia Singapore.

Thông tin chi tiết về hồ sơ tham dự và quy trình tuyển chọn vui lòng tham khảo tại file đính kèm

/Images/Post/files/H%E1%BB%A3p%20t%C3%A1c%20QT/2018-03-02-17-08-45-01%20(2).pdf

Hạn đăng ký: 09/03/2018.


Phòng Hợp tác Quốc tế kính đề nghị các đơn vị trực thuộc trường thông báo rộng rãi tới cán bộ giảng viên và sinh viên, học viên của đơn vị.
Trân trọng.