THÔNG BÁO BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ CHỦ ĐỀ “ MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT SINH TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG QUỐC TẾ THEO CÔNG ƯỚC VIÊN 1980”

Đăng vào 12/03/2018 15:54

THÔNG BÁO

BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ CHỦ ĐỀ “ MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT SINH TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG QUỐC TẾ THEO CÔNG ƯỚC VIÊN 1980”

Được sự đồng ý của Hiệu trưởng, Phòng Hợp tác quốc tế xin thông báo về buổi nói chuyện của GS. David G. Litt, Giáo sư khoa Luật, Trường Đại học Keio, Nhật Bản, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14:00 -16:30, thứ 6 ngày 16/03/2018.

2. Chủ đề : "Một số vấn đề phát sinh trong hợp đồng mua bán hàng quốc tế theo Công ước Viên 1980” (some issues that arise in international sale agreements under the CISG).

3. Ngôn ngữ: Tiếng Anh

4. Địa điểm: Phòng A402

5. Đăng ký: Giảng viên và sinh viên đăng ký tham gia buổi nói chuyện qua địa chỉ email: daohue.slp@gmail.com gồm tên, lớp, khoa chuyên môn trước ngày 16/3/2018. 

GS. David G. Litt là người Mỹ, tốt nghiệp Tiến sỹ luật với bằng loại ưu của Trường Đại học Chicago, Hoa Kỳ, hiện là Phó giám đốc các vấn đề học thuật, chương trình đào tạo Thạc sỹ luật – Đào tạo chuyên gia pháp lý toàn cầu, Trường Đại học Keio,Nhật Bản. Giáo sư có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và nhiều sách, ấn phẩm đã được xuất bản và bài viết như:

 -“Introduction to American Law (3rd Edition), August 2017,Carolina Academic Press;

 -“Japan’s New Corporate Governance Code: Outside Directors Find a Role Under ‘Abenomics’, The Corporate Governance Advisor, Vol 23. No. 3, May-June 2015, pp. 19-23.

“ Fair Trade Commission Adopts Leniency Programme, 2006” IFLR Guide to Japan, pp. 39-43.

- Mergers and Acquisitions in the United States – Additional Regulation of Fairness

Opinions Under Consideration, The Asialaw Japan Review, Volume 1, Issue 2, 2005…..