Thông báo về việc Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp với Đại học Việt Nhật đồng tổ chức chuỗi bài giảng mở về một số vấn đề pháp luật ở Việt Nam

Đăng vào 10/08/2018 17:23

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo chuỗi bài giảng mở về một số vấn đề pháp luật ở Việt Nam, do Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Việt Nhật đồng tổ chức, cụ thể như sau:

  1. Tên chuỗi bài giảng mở: “Một số vấn đề luật pháp của Việt Nam”.

       2. Mục tiêu: Tìm hiểu và thảo luận về các kiến thức, kỹ năng pháp lý cơ bản và cần thiết cho các công ty và tổ chức Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, với các chủ đề chính, bao gồm (1) An toàn giao dịch; (2) Hệ thống giải quyết các tranh chấp đầu tư; (3) Trách nhiệm của nhà quản lý doanh nghiệp; (4) Cơ cấu ban giám đốc trong luật doanh nghiệp; (5) Tham nhũng và quản trị doanh nghiệp; (6) Nguyên tắc của luật pháp và giải quyết tranh chấp.

       3. Diễn giả chính: Luật sư Nagaaki Tsukahara (Công ty Al Partner), Luật sư Iwase Maomi, NCS. Tamaru Yusuke (Trường Đại học Hitotsubashi), Luật sư Naito Kayoko, Luật sư Shohei Sugita, Đại học Keio, Ông Yasunobu Sato, Đại học Tokyo;

       4. Thời gian: Ngày 27, 28/8 năm 2018;

       5. Địa điểm: Hội trường A402, Trường Đại học Luật Hà Nội;

      6. Cách thức đăng kýGiảng viên có nhu cầu đăng kí với Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng A606 hoặc qua địa chỉ email: vivian.dav.2808@gmail.com các thông tin sau: họ tên, khoa chuyên môn, số điện thoại,  địa chỉ email.

          Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm  /Images/Post/files/Flyer%20for%20Legal%20Topics%20in%20VN%20and%20Japan_edited_v3_07_08_18%20copy%20(1).pdf